Mats

Jag heter Mats Chatelain och bor på Lidingö. Hemsidan började skapas i oktober 2001 för att underlätta informationen till de som jobbar med vår handikappade son och att han, Christopher, ska ha det lättare att berätta vad han planerar att göra och vad han har varit med om. Den ursprungliga hemsidan som skapades 2001 är nu skrotad och from 2013 så ser den ut så här.

Informationsdelen kallas Personalsida och där hittar man Handboken 2014 och länkar, denna avdelning är skyddad under lösenord.
Hör av er för access.Gester1
Har du funderingar, tips eller kritik, tveka inte att höra av dig.Fluga